Profil firmy

Jesteśmy firmą ,która od trzech lat zajmuje się przetwarzaniem kabli w otulinie odzyskując miedź i aluminium.

Dodatkowo pozostałe tworzywo pokablowe zostaje poddane recyklingowi przy współpracy zaprzyjaźnionych firm.

Prowadzimy również skup izolacji pokablowych a także skup złomu i metali kolorowych.

Podejmujemy również współpracę w zakresie odbioru odpadów trudnych tzn. np. tworzywo połączone z aluminium lub miedzią, gdzie proces separacji jest dużo trudniejszy niż przy kablach w otulinie.
Bliższe informacje znajdziecie państwo w ofercie szczegółowej.